doc. dr Vladimir Pavićević

Curriculum vitae

    Vladimir Pavićević je diplomirao na Odeljenju za međunarodne odnose Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2001. godine odbranom diplomskog rada „Građanska neposlušnost u savremenoj političkoj teoriji“, pod mentorstvom prof. dr Ilije Vujačića.

Završio je master studije na Univerzitetu u Bonu odbranom rada „Veliki kompromis: iskustva iz procesa konstituisanja Sjedinjenih Američkih Država i Evrope“, 2003. godine pod mentorstvom prof. dr Aleksandra Lorca. Master diploma nostrifikovana je 2004. godine na Fakultetu političkih nauka u
Beogradu kao diploma magistra političkih nauka.

Doktorirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2011. godine odbranom doktorske disertacije na temu „Koncept saglasnosti u političkoj teoriji Džona Plamenca“, pod mentorstvom prof. dr Ilije Vujačića. U periodu od 2004. do 2011. godine Vladimir Pavićević se usavršavao u Austriji i Sjedinjenim Američkim Državama. Do sada je objavio više radova iz političke teorije, političke filozofije i evropskih studija. Od 2012. godine obavlja i funkciju akademskog savetnika u Beogradskoj otvorenoj školi.

Kontakt

E-mail: