Сатница уписивања оцена

Обавештавамо студенткиње и студенте да је уписивање оцена 7. октобра заказано у слушаоници 2 по следећем распореду:

  • 11 часова, ОАС Социјалне политике и социјалног рада (индекси се могу преузети у 12 часова у сл. 2);
  • 12 часова, студенти три преостала студијска програма (П, М, Н) који уписују оцене само из Академских вештина (индекси се могу преузети у 13 часова у сл. 2);
  • 13:30 часова, студенти свих студијских програма који уписују оцену из ИАСПМ (укључујући и оне који уписују АВ и ИАСПМ; индекси се могу преузети у 15 часова у сл. 2)
  • 15:00 часова, студенти свих студијских програма који уписују оцену из ИМПМ (укључујући и оне који уписују АВ и ИМПМ; индекси се могу преузети у 16:30 часова у сл. 2)
  • 16:30 часова, студенти свих студијских програма који уписују оцену из ИМПМ и ИАСПМ (укључујући и оне који уписују оцене из сва три предмета), као и студенти М, Н и П уписани пре 2015. године.

 

Молимо вас да избегавате стајање у групи и да одредите једну или две особе које ће предати индексе, а приликом преузимања да не улазите у великим групама. На крају, важно је да највећи број индекса буде преузет до 16:30 часова. Уколико превелики број индекса остане непреузет, нећемо бити у прилици да их оставимо на портирници, већ ће бити доступни тек приликом упсиивања оцена 15. октобра. Индексе није обавезно ни предати ни преузети лично.