Испит у новембарском испитном року

Испит у новембарском испитном року одржаће се у амфитеатару у 9 часова.