Важење предиспитних обавеза

Студентима који су се уписали пре 2015. године положене предиспитне обавезе важе неограничено.

Студенти уписани пре 2015. године који до сада нису положили предиспитне обавезе могу пријавити испит из предмета Историја политичких теорија 1 и Историја политичких теорија (2). Ови ће студенти добити на испиту додатно питање из градива са часова вежби.